Kortweg komt het voornemen van het college erop neer dat er kritischer gekeken wordt wanneer een persoonlijk budget (PGB) of zorg in natura wordt toegewezen. Onder andere de eigen financiële draagkracht van inwoners wordt meegenomen in de beslissing of de gemeente wel of niet verantwoordelijk is voor hulp toekenning. Eigen Kracht wordt dit in de verordening genoemd.

GroenLinks staat in principe niet negatief tegenover de aanpassing. Ten eerste is eigen financiële verantwoordelijkheid naar gelang vermogen iets waar GroenLinks een voorstander van is. Ten tweede blijkt er in de praktijk helaas te vaak dat er misbruik gemaakt wordt van PGB-budgetten.

Ter illustratie; ik heb in mijn loopbaan als jeugdzorgwerker ooit meegemaakt dat een opa meer dan 10.000 euro per jaar ontving omdat hij op zaterdag met zijn kleinzoon naar het voetbalveld ging. Het PGB -budget werd toegekend op basis van het feit dat het jongetje een diagnose ADHD had. Deze opa had dit toch wel gedaan ook al kreeg hij er geen geld voor. En de man had het geld niet persé nodig.

Iets meer terughoudendheid in de toekenning is dus niet overbodig. Voorwaarde is echter wel dat zorgvuldigheid en maatwerk wordt geleverd en dat de uitvoering daarvoor op orde is. Hier komen we als GroenLinks nog op terug.

Wat echter wèl knaagt bij het lezen van het collegevoorstel is hoe de term Eigen Kracht gebruikt wordt. Als hulpverlener ben ik opgeleid om mensen te versterken in hun Eigen Kracht; niet om deze term te gebruiken om mensen die hulp vragen, een negatief antwoord te kunnen geven. Daarmee wordt de term in onze optiek misbruikt.

Het misbruiken van de term Eigen Kracht is al eerder ingezet door de landelijke overheid, maar hier in Overbetuwe staat dit nu wel erg zwart op wit.

We zijn niet te beroerd om de redenering ‘als het beestje maar een naam heeft’ hier toe te passen. Maar……….  het is wel een signaal dat beleidmakers die op deze manier de term Eigen Kracht in hun stukken verwerken, te ver weg staan van de uitvoerende hulpverlening, waar deze term anders toegepast dient te worden. Te weinig feeling met de uitvoering die wel beheerst wordt door ambtelijke redeneringen en regelgeving.

Alle hulpvragers, ook mensen die voldoende financiële middelen hebben, of al hulpverlening ontvangen, hebben soms even iemand nodig die met hun meedenkt. Empowerment; iemand weer helpen in zijn kracht te komen. Samen kijken naar wat kan er wel in plaats van wat niet kan.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 maart a.s. zal de Raad beslissen of de voorgenomen wijziging in de verordening van kracht zal gaan. GroenLinks zal dan aandacht vragen voor betere faciliteiten voor het Sociaal Team om meer coachend, ondersteunend te kunnen handelen.

Het is hoog tijd voor meer empowerment!

 

 

Wil je meer lezen over Eigen Kracht? Kijk dan in de bijlage voor Carla's scriptie over dit onderwerp.