Wat begon als een motie 'Vergroening van de leefomgeving' werd een dag voor de begrotingsvergadering een amendement getiteld 'Meer ambitie op klimaatadaptatie en biodiversiteit'. Beiden, in eerste instantie, met genoeg ondertekenaars voor een meerderheid in de raadsvergadering. In de motie vroegen we om een bedrag vrij te maken voor een onderzoek naar een aantal scenario's in het kader van vergroening met als doel het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen en het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente. Uiteindelijk begrepen we vanuit het college dat er al plannen lagen om hiermee aan de slag te gaan. Het probleem was dat er geen budget was om tot uitvoer over te gaan. 

De motie kon dus van tafel en werd een amendement waarin we om een jaarlijks budget van 200.000 euro vroegen om werk te gaan maken van de 'ambities' op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ambities staat tussen aanhalingstekens omdat ik bij ambitie een lat voor me zie liggen waar je moeite voor moet doen om er overheen te kunnen springen en dus een investering vraagt. Geen slaphangend koordje waar je zo overheen huppelt. Het bleek echter wel om zo'n koordje te gaan. Bij de kadernota had het college immers gemeend geen financiële middelen te vragen voor het behalen van de doelstellingen op dit thema. Men wil het tempo 'laag' aanhouden. Tempo 'laag' betekent concreet een termijn van 30 jaar om de ambities waar te maken. U leest het goed, dertig jaar! Als een slak zonder proviand op weg naar de eindstreep. Wat GroenLinks betreft moet dit echt beter.

De 200.000 euro die we in het amendement hadden opgenomen was het bedrag dat voor de wegbezuiniging in de kadernota stond. Het ging onder andere het CDA te ver om jaarlijks zo'n bedrag voor klimaatadaptatie en biodiversiteit te reserveren. Bij de onderbouwing werd aangegeven dat klimaatadaptatie heel erg 2021 was en dat het CDA voor klimaatmitigatie ging, heel erg 2022 namelijk. Een fraai staaltje begrippen husselen om vervolgens niet tot actie over te hoeven gaan. Klimaatmitigatie staat voor maatregelen gericht op het beperken van de omvang of snelheid van klimaatverandering, in de meeste gevallen door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Nu wil het geval dat onze voorgestelde vergroening onder de noemer klimaatadaptatie natuurlijk ook aan deze mitigatie bijdraagt. Eigenlijk geldt dat voor heel veel maatregelen die in het kader van adaptatie genomen worden. Na een schorsing kwam het uiteindelijke jaarlijkse bedrag uit op 75.000 euro, specifiek in te zetten voor klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit in samenwerking met onze inwoners. Aan de ene kant dus een positief gevoel omdat we als initiatiefnemer ervoor gezorgd hebben dat er eindelijk, raadsbreed ondersteund, geld wordt uitgetrokken voor deze belangrijke thema's. Aan de andere kant: dat tempo! Onze ambitie is dat dat echt omhooggaat.

“ U leest het goed, dertig jaar! Als een slak zonder proviand op weg naar de eindstreep. ”