GroenLinks heeft achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de initiatiefnemers van een plan om het dorpshart in Zetten te verfraaien de ruimte krijgen om hun ideeën verder te ontwikkelen.

In een rondetafelgesprek in mei 2019 presenteerde een werkgroep van Zettense inwoners een plan om een deel van het Julianaplein te vergroenen, de Hoofdstraat veiliger te maken en het Schweitzerpark te verfraaien. Met nadruk wees de initiatiefgroep erop dat zij graag zelf de regie wilden houden over het verder ontwikkelen van het plan. Bij wethouder Jan van Baal kwam dit niet goed aan; hij probeerde het initiatief van de inwoners over te nemen en allerlei technocratische procedures in te brengen.

Reden voor GroenLinks om aan het CDA en de ChristenUnie voor te stellen om een gezamenlijke motie in te dienen. In deze motie vroegen zij het college om te onderzoeken op welke manier de gemeente de initiatiefnemers kan helpen om dit mooie plan te realiseren. De motie werd tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.