De gemeente Overbetuwe is bezig met het schrijven van een nieuw ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’. In dit plan staat hoe de gemeente omgaat met de buitenruimte en wat de plannen zijn voor de komende 10 jaar. Wat is buitenruimte precies? Dat is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Je kunt denken aan straten en pleinen, maar ook parken, bermen en plantsoenen.

Inwoners wordt gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in de buitenruimte, je kan daarvoor hier (https://www.survio.com/survey/d/X3D4I5T1L5D1F3I2T) een enquête invullen. Dit duurt maximaal 10 minuten en kan tot en met 8 mei 2020.

De enquête is uitgesplitst in vragen over het dorpshart, de woonwijk, de parken, de bedrijventerreinen, het buitengebied en onderhoud van de openbare ruimte. Per deel krijg je een paar dilemma’s voorgeschoteld. Wil je bijvoorbeeld liever meer parkeerplaatsen of meer groen? Strak gemaaid gras of langer natuurlijk gras vol bloemen? Krijgt de auto voorrang of is de auto te gast? Plaatsen we gewone straatlantaarns of gebruiken we diervriendelijk groen licht?

Voor GroenLinks zijn dit een belangrijke onderwerpen. We willen bijvoorbeeld graag dat de buitenruimte klimaatbestendig wordt ingericht. We krijgen in de toekomst te maken met steeds warmere zomers en meer heftige regenbuien en de buitenruimte moet zo ingericht zijn dat de effecten daarvan beperkt worden. Meer groen zorgt bijvoorbeeld voor een betere waterberging én brengt verkoeling. Ook zien we graag minder strak gemaaid gras en meer inheemse beplanting zodat er voedsel is voor insecten en vogels. Ben je dat met ons eens? Vul dan vooral de enquête in en geef de gemeente een groen signaal!