Met het aantreden van het huidige college was er goed nieuws, want het fietspad langs de Linge stond in het coalitieakkoord. Wel was de timing nog wat vrijblijvend. Tijdens de behandeling van de kadernota in 2019 koos GroenLinks ervoor om met een motie voor te stellen om de voorbereiding in 2019 te starten en in de begroting 2020 geld vrij te maken om het fietspad daadwerkelijk aan te leggen. De motie werd door de gehele gemeenteraad omarmd! Eindelijk waren de plannen concreet, GroenLinks was daar heel erg blij mee.

Helaas kwam er later toch een kink in de kabel. Er moest bezuinigd worden in Overbetuwe en ondanks protesten van GroenLinks sneuvelde een groot deel van de fietsagenda. Voor het fietspad langs de Linge werd geen geld meer vrijgemaakt.

Gelukkig is er nu goed nieuws te melden, want de wethouder wil tóch inzetten op een fietspad langs de Linge. Het is weliswaar een paar jaar later dan onze motie destijds voorstelde, maar we zijn erg blij dat het fietspad er nu eindelijk echt lijkt te komen.

En mocht de wethouder meelezen: we hebben ook wel een suggestie voor de naam van dit nieuwe fietspad, namelijk het Hanno Krijgsmanpad. Als er tenslotte iemand is die zich hard gemaakt heeft voor de totstandkoming van dit fietspad dan is het wel onze oud-fractievoorzitter.