Flexwoningen om druk op sociale huurwoningen tijdelijk op te vangen

In de gemeenteraadsvergadering van 12 november 2019 heeft GroenLinks ingestemd met een pilot voor flexwoningen, om zo de druk op de sociale huurwonigen even te verminderen.

Flexwoningen zijn tijdelijke sociale huurwoningen die voor 10 of 15 jaar worden neergezet. Mensen die zo’n woning krijgen toegewezen, behouden hun plaats op de wachtlijst en hebben huurbescherming, zo heeft de wethouder van wonen aan GroenLinks verzekerd.

Flexwoningen zijn volgens GroenLinks geen definitieve oplossing voor het al jaren oplopende tekort aan sociale huurwoningen in Overbetuwe. Maar het is beter dan niets en het kan even wat lucht geven in de krappe sociale huursector.

De echte oplossing zit echter in een broodnodige omslag in de woningbouw; de afgelopen jaren zijn er veel te veel dure koopwoningen en dure huurwoningen gebouwd en veel te weinig sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Het tij moet volgens GroenLinks de komende jaren worden gekeerd; stoppen met dure koopwoningen en dure huurwoningen bouwen en volop inzetten op het bouwen van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. De komende tijd zal GroenLinks hiervoor opnieuw de handen proberen op elkaar te krijgen.