Er lag namelijk al een motie van PvdA, GroenLinks, D66 en CU klaar die tijdens de raadsvergadering behandeld zou worden. Deze motie verzoekt het college om te kijken welke plekken in Overbetuwe geschikt zijn voor asielzoekers en in overleg met inwoners en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) plekken in te richten. De motie vraagt ook om de raad uiterlijk 15 december te informeren.

Nadat de motie was toegelicht kreeg de burgemeester het woord, aangezien zij portefeuillehouder van dit onderwerp is. Gelukkig bleek uit haar antwoord dat er door het college al gezocht wordt naar geschikte locaties, in overleg met het COA. De motie werd gezien als steun in de rug en werd door alle raadsleden ondersteund.

We kijken uit naar de mogelijkheden waar het college mee komt.