Onze fractie heeft met diverse insprekers contact gehad. Zij willen heel graag inspreken en belangrijker nog in gesprek komen met de raad. Zij moeten zich nu behelpen met een vooraf geschreven of opgenomen boodschap. Dit doet afbreuk aan het democratisch proces. Inwoners en andere belanghebbenden moeten in alle openbaarheid onderdeel kunnen zijn van de voorbereidingen voor besluitvorming in de raad. Wij roepen alle raadsleden dan ook op om de vergadering van woensdag 13 januari uit te stellen naar een nieuwe datum, waarbij dialoog met insprekers mogelijk moet zijn”, aldus fractievoorzitter Hanno Krijgsman. “Thema’s als woonwagenstandplaatsen, windmolens en de nieuwbouw van een ziekenhuis en woningen hebben nog decennia invloed op onze leefomgeving. Zorgvuldige besluitvorming met ruimte voor inspraak is daarbij essentieel. Geen vergadering zonder inspraak.”