Tot zover niets opvallends, maar tijdens de politieke avond bleek dat de zienswijze door partijen verschillend geïnterpreteerd werd. En dat wil je niet, zeker niet als het gaat om mogelijke woningbouw in Park Lingezegen!

Samen met Peter de Waard van de VVD heb ik gewerkt aan een amendement waarmee de tekst scherper werd geformuleerd. Alle partijen in Overbetuwe zijn tegen woningbouw in Park Lingezegen, maar er bestaat discussie over de manier waarop dat beschreven moet worden.

Doordat 1 raadslid afwezig was, staakten de stemmen over het amendement: 14 voor en 14 tegen. Daardoor kon er ook niet gestemd worden over het oorspronkelijke voorstel, het is immers onduidelijk of dat aanpast gaat worden of niet. Dit betekent dat het agendapunt terug zal komen in de volgende raadsvergadering. Achter de schermen zal die tijd gebruikt worden om te komen tot een tekst die door de gehele raad ondersteund kan worden. We gaan ermee aan de slag!