Dit coalitieprogramma is op 20 april 2022 besproken in de gemeenteraad. Daarin zijn alle leden van de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen van harte uitgenodigd geweest om bij te dragen aan een gemeente waar we samen aan zet zijn. Er zijn 12 insprekers geweest. Er zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen zoals de stabiliteit in Europa, inflatie, woningnood, duurzaamheid, dorpsontwikkelingsplannen, RTG, de uitdagingen op de arbeidsmarkt en het zwembad. Positieve elementen over het omgevingsfonds en het oppakken van lokale (energie) initiatieven zijn mooie voorbeelden, waar we graag op voortborduren. De input van de insprekers hebben we waar mogelijk in het programma verwerkt en uitnodigingen voor gesprekken aanvaarden we graag. We danken alle sprekers voor de gegeven input en zien deze avond als een mooie stap richting de participatiecultuur waar we samen mee aan de slag gaan.

Dit coalitieprogramma op hoofdlijnen wordt op 11 mei 2022 in een bijzondere raadsvergadering aan de gemeenteraad aangeboden. Tijdens die vergadering wordt ook het nieuwe college geïnstalleerd bestaande uit Dimitri Horsthuis – Tangelder en René Post vanuit Gemeentebelangen Overbetuwe, voor CDA zijn dat Wijnte Hol en Chantal Teunissen en voor GroenLinks is dat Rik van den Dam.