Integraal werken betekent dat professionals samen werken met elkaar en processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen. Belangrijk, want in een gezin waar bijvoorbeeld jeugdzorg is ingeschakeld speelt vaak ook een probleem met schulden of verslaving en vice versa. Van politiek tot hulpverleners, iedereen ziet de noodzaak van integraal werken. Toch komt dit nog niet goed van de grond. De verdiepingsavond bood zorgprofessionals, politici en beleidsmakers de kans hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Lara de Brito, gastspreker en voormalig wethouder in Wageningen, trapte de avond af met een vlammend betoog. Haar oproep om de huidige regelgeving los te laten en opnieuw te gaan kijken naar wat écht werkt voor inwoners werd breed gedeeld.

Na een verdere introductie door Carla gingen de deelnemers met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende stellingen, waarbij regelmatig van plaats werd gewisseld zodat met verschillende mensen gesproken kon worden. Daarna werden plenair twee casussen uit het sociaal domein gedeeld waar de stellingen op konden worden toegepast. De behoefte de diepte in te gaan was groot en hoewel de avond ruim 4 uur duurde waren de gesprekken nog lang niet afgerond toen de tijd er helaas alweer op zat. Lara de Brito rondde ook de avond af en had als belangrijkste opmerking: organiseer vaker dit soort avonden, er is duidelijk behoefte aan! Een signaal dat gelukkig meteen werd opgepakt door Weynand Rommens, onder wiens leiding het team sociaal domein in Overbetuwe staat.

Voor Carla en de werkgroep van GroenLinks komt nu de opdracht om alle informatie te verzamelen, terug te koppelen aan de deelnemers, maar ook om vooruit te kijken. Nu de stellingen die zij gevormd hadden uitgebreid bediscussieerd zijn is er weer genoeg input om verder te werken richting voorstellen om de integrale aanpak verder handen en voeten te geven. Een belangrijke conclusie is in elk geval dat er voldoende (politieke) ruimte lijkt te zijn voor professionals om het anders te doen.