Het afgelopen weekend van 4 en 5 april negeerden motorrijders massaal een oproep om thuis te blijven. In grote groepen werd er over de dijken gereden. Ons burgerlid Jan Harm Roseboom turfde er op de dijk bij Driel meer dan 1300 in slechts vier uur tijd. Naast de geluidsoverlast die dit opleverde werden ook fietsers en voetgangers in gevaar gebracht. Er werd door de motorrijders veel te hard gereden en langzamer verkeer werd aan de kant gedrukt. Wandelaars en fietsers konden daardoor soms niet meer de vereiste 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

GroenLinks heeft al vaker gewezen op de veiligheid van langzaam verkeer op de dijken en vindt de situatie in de huidige coronacrisis extra urgent, daarom stelden we schriftelijke vragen aan het college. We willen weten hoe het college gaat optreden om te voorkomen dat komend weekend eenzelfde situatie ontstaat, en of het mogelijk is om de dijken (deels) af te sluiten voor gemotoriseerd vervoer.

Deze vragen hebben we 6 april ingediend met daarbij het verzoek om voor het weekend antwoord te krijgen in verband met de urgentie van de situatie. Helaas hebben we de antwoorden nog niet ontvangen en weten we dus niet of en hoe de situatie op de dijken wordt aangepakt komend weekend.