Samen met D66 en de VVD heb ik in de afgelopen periode contact gehouden met de omwonenden. Er was namelijk sprake van woningbouw in dat gebied, mogelijk door woningcorporatie Vivare. Dit leidde tot onrust, maar er waren nog geen concrete plannen waar we op konden reageren.  

Tot onze verbazing kwamen CDA en GBO in aanloop naar de raadsvergadering van afgelopen 8 december met een motie voor een groene en sociale invulling van de Vriezenenck. Geen verbazing over de inhoud van de motie, wel verbazing dat de motie van deze 2 partijen kwam. Zij (CDA volledig, GBO 2 raadsleden) stemden namelijk tegen de eerdere motie. Maar: het gaat om de goede uitkomst. Na een stevig debat bleek dat de motie zelfs nog iets verder aangescherpt kon worden. Alle aanwezige raadsleden stemden voor en de motie is aangenomen. Nu wachten we af wat er uit de gesprekken tussen de wethouder en het Rentambt (eigenaar van de grond) komt. Naar verwachting horen we daar begin 2021 meer over.