Zoals wij al vermoedden blijken de inschattingen die het college heeft gemaakt over de inkomsten en uitgaven van komend jaar grotendeels op drijfzand te berusten. Er zijn nu al verschillende grote veranderingen bekend. Hoe kunnen we kaders meegeven voor het beleid van komend jaar, kaders waaraan de begroting moet voldoen, al we nu toch al weten dat de begroting er heel anders uit gaat zien dan we nu denken?

We hebben daarom besloten onze amendementen aan te houden tot de behandeling van de begroting 2022 in november. Dan zullen er zéker keuzes gemaakt moeten worden, hopelijk op basis van meer feitelijke informatie.