Groene zonne-energie: ja! Zonne-industrie in het groen: nee.

GroenLinks wil graag een snelle overgang naar duurzame energie, alleen moet dit niet ten koste gaan van het landschap. Daarom zeggen we niet zomaar ja tegen zonneparken in Overbetuwe.

Zonnevelden kunnen een behoorlijke ingreep op het landschap zijn. Het kan ecologische verbindingsroutes doorsnijden en ze kunnen door hun industriële uitstraling mooie, cultuurhistorische plekken aantasten. Daarom moet je goed nadenken over de plekken waar je wel en geen zonneparken wilt toestaan. GroenLinks zou graag de volgende volgorde aanhouden:

  1. Eerst alle daken vol met zonnepanelen

  2. Daarna op open plekken op industrieterreinen

  3. Daarna tijdelijk op braakliggende terreinen

  4. Daarna in gebied dat omsloten is door industrie, drukke wegen

  5. En pas daarna In het vrije veld

 

Zo’n volgorde, afwegingskader in jargon, is belangrijk om aanvragen voor zonnevelden te toetsen. De gemeente moet voor zichzelf duidelijk hebben op welke plekken zij wel en geen zonneparken wil. De verwachting is namelijk dat het in de toekomst storm gaat lopen met aanvragen voor zonneparken en dan moet er snel en objectief getoetst kunnen worden.

Zo lagen er begin dit jaar twee initiatieven voor zonneparken in Overbetuwe: één tussen de A15 en de Betuweroute en één op Landgoed Hemmen. Het liefst had GroenLinks eerst het afwegingskader vastgesteld om vervolgens beide initiatieven te toetsen. Maar hiermee zouden we ook kansen laten liggen voor duurzame energie. Daarom heeft GroenLinks haar eigen afweging aangehouden: als we een zonnepark willen, omdat het nog niet zo’n vaart loopt met zonnepanelen op de daken, dan is het gebied tussen de Betuweroute en de A15 de meest aangewezen plek. Een zonnepark in Hemmen zou GroenLinks pas in laatste instantie toestaan, omdat het daar gaat om een karakteristiek landschap met veel natuur. Een zonnepark zou daar de beleving van het gebied echt verpesten.

Alleen, het zonnepark langs de Betuweroute zou deels in natuurgebied komen en dat is niet wat we willen. Daarom dienden wij samen met D66 een amendement in om plaatsing van panelen in natuurgebied te voorkomen. De meerderheid van de gemeenteraad (CDA, VVD, GBO, en CU) vond plaatsing in het natuurgebied geen probleem en verwierp het amendement. Hierdoor kon GroenLinks het plan voor een zonnepark langs de Betuweroute niet meer steunen.

GroenLinks blijft zich inzetten voor groene energie, waarbij er naast windmolens ook veel zonneparken moeten komen. Wel willen wij eerst het bebouwde gebied volleggen voordat we landbouw- en natuurgebied opofferen.