Boom in storm

GroenLinks: bereid riolering voor op klimaatverandering

Het riool krijgt in de toekomst veel te verduren. Daarom moet de gemeente nu maatregelen nemen om het rioolnetwerk klimaatbestendig te maken.

Vanwege de klimaatverandering valt er meer neerslag en duren droogteperiodes langer. Het riool is niet groot genoeg te maken om zoveel water af te voeren. En bovendien willen we het water juist ‘bewaren’ voor in drogere periodes. Dit kan de gemeente realiseren door water tijdens neerslagperiodes vast te houden en in de bodem te laten lopen in plaats van het riool. Daarmee kunnen ook de droogteperiodes worden overbrugd. Dit werkt in andere gemeentes goed en daarom heeft GroenLinks deze zogenaamde ‘geen spijt maatregelen’ ook voorgesteld voor Overbetuwe. Het College beweerde echter dat de gemeente voldoende deed om het riool klimaatbestendig te maken, want het woord ‘klimaatverandering’ staat wel 7 keer in het gemeentelijk rioleringsplan van 40 bladzijden. Volgens GroenLinks is er meer nodig dan een woord noemen in een plan. Daarom diende GroenLinks een motie in om klimaatverandering centraal te laten staan in de rioleringsplannen. Helaas zag alleen de PvdA de noodzaak van deze maatregelen in en steunde de rest van de Raad de motie niet. GroenLinks zal aandacht blijven vragen om snel maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering te nemen.