Op dinsdag 15 mei behandelde de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied Ooijhuizensestraat / Wolfkampseweg in Randwijk. In dit bestemmingsplan stelt het College voor om aan de Ooijhuizensestraat 2 in Randwijk ongeveer 2000 m2 agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en daarvoor in de plaats 2 woningen te bouwen. Ook moet er een villa komen middenin het bos aan de Wolfkampseweg in Randwijk.

Met de bebouwing aan de Ooijhuizensestraat hadden de partijen geen moeite, maar bij het deel van het bestemmingsplan over de Wolfkampseweg werden er vanuit CDA, GBO, GroenLinks, D66, VVD en PvdA duidelijke bezwaren geuit. De partijen vinden een villa op deze plek niet passend en het is bovendien een afwijking van de bestaande regelgeving. Alleen BBO gaf aan met het plan te kunnen leven.

GroenLinks begrijpt niet waarom het College zoveel wil afwijken van het huidige beleid, ten gunste van het Lijndensch Fonds voor Kerk en Zending. Bovendien schept het goedkeuren van een grote villa middenin het groen een groot precedent: in de toekomst zullen agrariërs die met hun bedrijf stoppen en een nieuwe woning willen bouwen ook graag ergens midden in het groen willen bouwen. Als de gemeenteraad de villa aan de Wolfskampseweg in Randwijk goedkeurt, kan men geen 'nee' meer zeggen op soortgelijke verzoeken.

Daarom dient GroenLinks in de gemeenteraadsvergadering van 29 mei een amendement in, om de bebouwing aan de Wolfkampseweg te schrappen. Het amendement wordt mee ingediend door D66 en PvdA.