De afgelopen jaren werd GroenLinks in het presidium vertegenwoordigd door fractievoorzitter Hanno Krijgsman. Hij hamerde regelmatig op het belang van kwalitatief goede agenda-onderwerpen voor het in de hand houden van de agendadruk van de gemeenteraad en voor een goede en effectieve bespreking van onderwerpen. Te vaak kwam het voor dat de meerderheid van het presidium hiervoor geen tijd wilde nemen, wat regelmatig geresulteerd heeft in vergaderingen waarvan men achteraf vond dat het anders had gemoeten; een overvolle agenda, waardoor agendapunten aan het eind worden afgeraffeld; vrijblijvende vergaderingen met het college die nergens toe leidden; informatiebijeenkomsten van het college waarin weinig meer gedaan wordt dan het doornemen van een powerpoint die al bekend is.

GroenLinks wil dat het presidium veel kritischer is over de stukken die het college van B&W in de raad besproken wil hebben, maar vond hiervoor weinig steun.

Het presidium is wel kritisch over onderwerpen die politieke partijen aandragen. Die worden regelmatig afgewezen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als:

  • De bebouwing in het buitengebied. De beleidsregel functieverandering en nieuwvestiging buitengebied wordt door het college te ruim toegepast. Elke keer als we een evaluatie hiervan probeerden te agenderen, vonden presidiumleden reden om het uit te stellen.
  • Dierenwelzijn. Er was commentaar op het agenderingsverzoek, na aanpassing was de vorm weer niet goed, etcetera. Dit proces heeft voor dit onderwerp flinke vertraging opgeleverd. 
  • Woningbouw. Diverse malen hebben wij geprobeerd de juiste cijfers boven tafel te krijgen over of nu de woningbouw wel of niet op koers ligt en elke keer werden we met een kluitje in het riet gestuurd. Het heeft meer dan een jaar geduurd voor de Woonagenda eindelijk op de agenda kwam.
  • Kwaliteit van raadsvoorstellen. Wij hebben geprobeerd de kwaliteit van de raadsvoorstellen beter te krijgen, zodat de raad in staat wordt gesteld om een goede afweging van de voors en tegens te maken. Volgens het presidium is de kwaliteit echter voldoende: inhoudelijke argumenten en voorbeelden worden van tafel geveegd.

 

Op deze manier is het presidium slechts een verlengstuk van het college, terwijl het juist moet zorgen dat de raad het college kan controleren en onderwerpen kan bespreken die onder inwoners leven.

Voor GroenLinks is dit reden om uit het presidium te stappen. Wij staan voor een sterke raad die de inwoners serieus neemt en inwoners dient. We staan ook voor een raad die controleert dat het college beloftes waarmaakt. We hoopten hier in het presidium aan bij te dragen en hebben meerdere keren in overleg getreden over het functioneren van het presidium, maar moeten helaas concluderen dat er niets veranderde. Er was wat ons betreft dus geen andere optie meer dan het presidium verlaten en onze tijd effectiever in te zetten.