GroenLinks wil een duurzame en veilige toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we dat de gemeente keihard haar best doet om de mobiliteit veiliger, gezonder en schoner te maken. We moeten er naar streven dat wij in 2030 zoveel mogelijk lopen en fietsen, en als het te ver is het met het OV reizen of de elektrische auto pakken.

Om dit te bereiken heeft het college het ambitiedocument ‘Overbetuwe 2030: sociale, slimme en schone mobiliteit’ opgesteld. De ambities hierin zijn echter vaag en weinig concreet. Men blijft hangen in ‘het aandeel fietsverplaatsingen moet omhoog’ en ‘er moeten minder verkeersongevallen zijn’. Concrete doelen bleven uit, zoals ‘op korte afstanden gaan we ervoor zorgen dat er twee keer zoveel wordt gefietst’ of ‘in 2030 rijden er drie keer zoveel elektrische auto’s. Daarom diende GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 8 december een amendement in om het college te helpen duidelijke doelen voor ogen te hebben, zoals: 

  • Op korte afstanden moet twee derde van het aantal verplaatsingen op de fiets gebeuren en op lange afstanden een derde
  • Het OV-gebruik moet verdubbelen
  • Het aantal verplaatsingen met de auto moet met een derde omlaag
  • Het aantal kinderen dat naar school fietst of loopt stijgt met de helft.

We willen in totaal twee keer zoveel verplaatsingen op de fiets. Dat is schoner, gezonder en veiliger

Tijdens de raadsvergadering durfde het college geen toezeggingen te doen omdat het op veel fronten zegt niet te kunnen sturen. Onzin volgens GroenLinks. Je kunt afspraken maken met scholen om een campagne op te zetten om meer naar school te lopen of te fietsen, dit gebeurt al in veel gemeentes. Je kan bij de provincie lobbyen voor meer en betere busverbindingen. Je kan investeren in fietspaden en autoluwe wegen.

Uiteindelijk is afgesproken dat het college de ambities toch gaat concretiseren met percentages en meetbare doelen. We zijn er blij mee dat ons amendement daartoe heeft geleid! GroenLinks wacht nu het voorstel van het college af en we gaan uiteraard pleiten voor aanpassingen als het college te weinig wil doen om de mobiliteit veiliger, gezonder en schoner te maken.