GroenLinks Overbetuwe stelt morgen (dinsdag 9 juni) samen met de PvdA raadsvragen aan de wethouder van Volkshuisvesting over de woningbouwprioritering 2020. In tegenstelling tot gemaakte afspraken komen er namelijk weer te weinig sociale huurwoningen.

In het informatiememo van 28 april 2020 informeerde het college aan de raad dat het prioritaire status heeft toegekend aan twee projecten, namelijk de Beethovenstraat in Elst en het NIOO-terrein in Heteren. In Elst moeten 12 huurwoningen in het segment ‘middenhuur’ komen en op het NIOO-terrein in Heteren staan 18 dure koopwoningen en 8 tiny houses gepland.

GroenLinks en PvdA hebben om drie redenen twijfels bij dit besluit om aan beide projecten prioritaire status toe te kennen:

  1. Wij vragen ons af hoe dit besluit te rijmen valt met de unaniem aangenomen motie van GroenLinks waarin is afgesproken dat van alle woningbouwprojecten minstens 30% van de woningen sociale huurwoningen moeten zijn.
  2. Het geprioriteerde project op het NIOO-terrein lijkt hieraan niet te voldoen en volgens de Woonagenda 2020 en de vooruitblik richting 2025 / 2030  is er geen behoefte aan dure koopwoningen in onze gemeente. Tegelijkertijd was er voor het NIOO-terrein juist een initiatief van bewoners uit de regio om een duurzaam woonproject te realiseren met sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. GroenLinks en PvdA vragen zich dan ook af wat de overwegingen zijn geweest om op het NIOO-terrein groen licht te geven voor een projectontwikkelaar uit Amsterdam die vooral dure koopwoningen wil bouwen.
  3. Omwonenden schrijven over het NIOO-terrein in een brief aan de gemeenteraad dat zij steeds van de dorpsraad en de gemeente hebben begrepen dat er eerst een uitvoeringsplan voor de dorpsranden van Heteren zou komen, voordat projectontwikkelaars bouwplannen konden gaan indienen. De omwonenden voelen zich op het verkeerde been gezet en overvallen, nu er volgens hen voor het NIOO-terrein toch een bouwplan zonder uitvoeringsplan voor de dorpsranden ligt. GroenLinks en PvdA vragen zich af wat de wethouder over dit proces aan de dorpsraad en de omwonenden heeft toegezegd.

Afhankelijk van de beantwoording van de vragen overweegt GroenLinks verdere stappen om de wethouder aan de gemaakte afspraken te houden.