De Gelderlander van 23 april schreef dat zoekgebieden voor duurzame energie zijn geschrapt. Dat zou zijn gebeurd onder druk van het college van B&W van Overbetuwe. GroenLinks en PvdA zijn hier verbaasd over en stellen het college een aantal schriftelijke vragen hierover.

In het voorjaar presenteerden de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen concept-kaarten voor de Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staan de zoekgebieden voor het plaatsen van nieuwe zonnevelden en windmolens. Deze nieuwe gebieden met windmolens en zonnepanelen zijn nodig om het aandeel duurzame energie in de regio te laten voldoen aan de provinciale ambitie om 55% duurzame energie op te wekken in 2030.

Uit een artikel in de Gelderlander van 23 april begrepen wij dat onder druk van het college van B&W van Overbetuwe de zoekgebieden langs de A50 en de Linge zijn geschrapt, waarmee het aandeel duurzame energie in de regio blijft steken op 49% in 2030. GroenLinks en PvdA zijn hier verbaasd over. We zijn van mening dat gezien de urgentie van de klimaatcrisis er alles aan moet worden gedaan om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot drastisch te beperken, en dus niet bij voorbaat al zoekgebieden moeten worden uitgesloten.

In de raadsvergadering van 12 mei hebben we daarom vragen gesteld aan het college. We wilden onder andere weten waarom het college zich sterk gemaakt heeft voor het verwijderen van deze zoekgebieden van de concept-kaarten, waarom de gemeenteraad hier niet bij is betrokken en in hoeverre het college nog streeft naar 55% duurzame energie in 2030.

In de beantwoording gaf wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder aan dat de coalitie van CDA, VVD en GBO ervoor heeft gekozen dat er alleen windmolens langs de A50 mogen komen en dat hij hieraan gehouden is. Daarnaast legt hij de uiteindelijke RES nog een keer voor aan de gemeenteraad en zou GroenLinks op dat moment kunnen pleiten voor meer ruimte voor windmolens. GroenLinks zal die laatste mogelijkheid zeker in overweging nemen.