Tegen de afspraken in heeft het college van B&W dit jaar een woningbouwproject goedgekeurd met weer veel te veel dure koopwoningen en nauwelijks goedkope huur- en koopwoningen.

In november 2018 heeft de raad unaniem een motie van GroenLinks aangenomen dat gemiddeld 30% van de geplande woningen in alle in één jaar opgestarte projecten sociale huurwoningen moeten zijn. Dit voorjaar keurde het college van B&W echter woningbouwprojecten goed aan de Beethovenlaan in Elst en voor het voormalige NIOO-terrein in Heteren, waarin nauwelijks sociale huur en goedkope koop zit.

GroenLinks wil dat in ieder geval het besluit van het college van B&W voor de woningbouw op het NIOO-terrein in Heteren wordt teruggedraaid. Al jaren wijzen wij erop dat een nijpend tekort is aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen voor starters, senioren en mensen met een kleine portemonnee en dat dure koopwoningen niet voor de eigen bevolking zijn, maar voor gefortuneerden uit de randstad. Door de schaarse ruimte voor nieuwe woningen toe te wijzen aan die laatste groep laat de gemeente de eigen bevolking in de kou staan.

Er lagen voor het NIOO-terrein in Heteren initiatieven op de plank voor zorgwoningen, goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen, alleen konden die niet opboksen tegen de projectontwikkelaar van het grote geld. Deze kon namelijk met dure koopwoningen veel meer voor de grond kon neerleggen dan de initiatieven met maatschappelijke woningbouw.

GroenLinks wil daarom niet alleen dat het besluit wordt teruggedraaid, maar ook dat de gemeente aan projectvoorstellen de eis stelt dat deze voldoen aan de woonbehoefte in Overbetuwe; ze moeten een substantieel aantal goedkope koopwoningen en/of sociale huurwoningen bevatten en/of geïnitieerd zijn door toekomstige bewoners. Op deze manier kunnen andere initiatieven die meer voldoen aan de woningbehoefte in Overbetuwe een projectvoorstel voor het NIOO-terrein indienen en krijgen deze initiatieven ook een eerlijke kans. Om dit te bereiken dient GroenLinks in de raadsvergadering van 7 juli 2020 een motie in, je vindt deze in de bijlage onder dit bericht. Omdat het duidelijk werd dat de coalitie van CDA,VVD en GBO de motie niet wilden steunen, hebben we de motie uiteindelijk niet in stemming gebracht. Of het ons nog lukt om het tij voor het NIOO-terrein te keren, is erg onzeker. Gelukkig hebben we het zomerreces om ons hierop te beraden. Wordt vervolgd!