foto van fiets

GroenLinks: geen fietsfuik in spoortunnel Rijksweg-Noord

Op 26 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten om groen licht te geven voor de tunnel onder het spoor bij Rijksweg-Noord. Auto’s krijgen ruim baan, terwijl de fietsers in het nauw komen.

De fietspaden in de tunnel worden 2,5 meter breed. Dat is net volgens de landelijke normen, alleen kunnen fietsers het fietspad niet over de volle breedte benutten. Aan de ene kant komt er namelijk een tunnelwand en aan de andere kant een hek dat ervoor moet zorgen dat fietsers niet op de autoweg vallen. Effectief blijft er 1,5 meter over, veel te smal voor de huidige fietsstromen nu en al helemaal te smal voor de verwachte toename van fietsers in de toekomst.

GroenLinks heeft geprobeerd om met een motie de fietspaden breder te krijgen en wel te laten voldoen aan de normen. Aanvankelijk leek deze motie op een meerderheid in de raad te kunnen rekenen, alleen koos Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) er op het laatste moment voor om de coalitiepartijen CDA en VVD te vriend te houden en stemden zij grotendeels tegen de motie, waardoor deze het net niet haalde.

GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat CDA, VVD en GBO hebben laten zien dat de 45.000 fietsers in onze gemeente geen geld mogen kosten. Liever schepen zij hen op met een fietsfuik in de spoortunnel bij Rijksweg-Noord. GroenLinks zal dan ook zich blijven inzetten voor het verbreden van bestaande fietspaden en uitbreiding van het fietspadennetwerk.