Uit het persbericht blijkt dat de gemeente Overbetuwe deze brief niet mee heeft ondertekend. Gezien de omvangrijke geschiedenis die Overbetuwe heeft met de Molukse gemeenschap is GroenLinks hier verbaasd over. We stellen daarom vragen in het vragenuur op 23 maart. We willen graag weten of onze burgemeester gevraagd is de brief mede te ondertekenen, en zo ja, waarom dan gekozen is dit niet te doen. Ook horen we graag of Overbetuwe zich alsnog bij de oproep van de andere gemeenten kan aansluiten.