Door de fractievoorzitters is in meerderheid besloten op dinsdag 21 april 2020 een fysieke voorronde te organiseren waarbij slechts 1 afgevaardigde per fractie is toegestaan. GroenLinks Overbetuwe is van mening dat hiermee het debat en het democratisch proces onder druk komen te staan. Deze ene afgevaardigde moet namelijk ook het woord voeren over zaken waar hij/zij niet in thuis is. Bovendien is het niet ondenkbaar dat diegene in de loop van de voorbereiding toch verkoudheidsklachten ontwikkelt en dus niet zijn/haar huis uit mag. Het kan dan voorkomen dat een partij helemaal niet vertegenwoordigd wordt. Dit doet het democratisch proces geen goed. Om van een reguliere politieke avond te komen tot deze ernstig afgeslankte vorm is voor onze fractie dan ook een paar stappen te ver.

Een alternatief had kunnen zijn om alleen de raads- en burgerleden met een inhoudelijke rol aan tafel aanwezig te laten zijn. Daarmee zijn er drie tot vijf afgevaardigden per fractie aanwezig. Met de hoeveelheid ruimte in Het Westeraam zou daarmee per agendapunt gerouleerd kunnen worden om zo het democratisch proces zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Een nog mooiere oplossing zou digitaal vergaderen zijn, waar wij voorstander van blijven. De oproep is immers om zoveel mogelijk thuis te blijven, laten we als raadsleden dan ook het goede voorbeeld geven. In andere gemeenten wordt ook al op deze manier gewerkt.

Dit overwegende heeft de fractie van GroenLinks besloten niet aanwezig te zijn op de politieke avond van 21 april 2020. We hebben onze inbreng schriftelijk ingebracht en per onderwerp aangegeven hoe het wat ons betreft kan worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 12 mei.