Na schriftelijke vragen van GroenLinks is er in het weekend van 11 en 12 april 2020 eindelijk een keer effectief gehandhaafd. Omwonenden, fietsers, wandelaars en skaters geven aan dat zij dit weekend aanzienlijk minder last hadden van te hard rijdend gemotoriseerd verkeer en lawaaioverlast van motoren. Hieruit concludeert GroenLinks dat intensievere handhaving kan werken om de veiligheid te bevorderen én de overlastbeleving te beperken. Helaas is effectieve handhaving tijdens het zomerseizoen 2020 beperkt gebleven tot dat ene weekend van 11 en 12 april.

GroenLinks wil daarom dat het college het coalitieakkoord van CDA, VVD en GBO gaat uitvoeren en de snelheid van gemotoriseerd verkeer structureel gaat handhaven. Als de gemeente hiertoe niet de middelen heeft verwacht GroenLinks andere maatregelen om de veiligheid voor fietsers, voetgangers en skaters te bevorderen. Te denken valt aan wegafsluitingen en eenrichtingsverkeer om zo doorgaand gemotoriseerd verkeer naar alternatieve routes te leiden, want die zijn er genoeg.