Als je schone energie wilt, kun je niet om windmolens heen. Zoveel mogelijk op zee, maar er moeten er ook op land komen. Hierbij moeten de lasten eerlijk worden verdeeld en moeten omwonenden beschermd worden tegen slagschaduw en laag frequent geluid. Zij moeten dan ook voldoende kans krijgen hun zorgen te uiten. En juist daarbij schuurt het. Omwonenden van het geplande Windpark Midden Betuwe, tussen Zetten en Dodewaard, zeggen informatie niet te hebben gekregen, het is onduidelijk wie wel en niet geïnformeerd zou worden en omwonenden voelen zich met een kluitje in het riet gestuurd. Kortom, het proces verdient geen schoonheidsprijs.

In de gemeenteraadsvergadering van 23 februari 2021 ging het echter niet over het Windpark Midden Betuwe zelf, maar om de versnipperde besluitvorming te stroomlijnen. Daar is GroenLinks natuurlijk voor, omdat omwonenden anders de hele tijd moeten opletten wanneer ze iets moeten doen.

En natuurlijk wil GroenLinks windmolens. Hierbij moet samenwerking het sleutelwoord zijn: Grote commerciële partijen kunnen het landschap niet gebruiken voor wind- en zonne-energie zonder samenwerking met omwonenden. We moeten samen optrekken waarbij duurzaamheid leidend is en niet het commerciële belang.