Op 30 maart heeft GroenLinks vragen gesteld over de houding van de gemeente ten opzichte van het Schone Luchtakkoord en houtstook. Uit de antwoorden van blijkt dat het college het niet nodig vindt om extra maateregelen door te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit terwijl omliggende gemeenten dit wel doen en de Overbetuwse lucht niet uitblinkt in kwaliteit. Daarnaast wil het college geen extra inspanningen verrichten ten aanzien van houtstook omdat er weinig klachten binnen komen. Vooral dat laatste was voor ons reden om extra vragen te stellen.

Van inwoners die overlast ondervinden van houtstook begrijpen wij namelijk dat zij niet naar de gemeente stappen, bijvoorbeeld omdat zij geen conflict met hun buren willen of omdat zij weinig medewerking van de gemeente hebben ervaren of verwachten.

We willen daarom graag dat het college onderzoek doet naar de hoeveelheid klachten rond houtstook; betekent geen klachten geen overlast of is er wel overlast maar worden mensen weerhouden om een klacht in te dienen?

Verder vinden we dat het college beter moet uitleggen waarom zij volstaan met de huidige maatregelen, terwijl gemeentes om ons heen veel meer doen om de gezondheid van hun inwoners tegen vieze lucht te beschermen.

 We verwachten zoals altijd binnen 30 dagen antwoord van het college op onze vragen.