Wij zijn blij dat het college met dit hoofdlijnenakkoord uitvoering geeft aan de GroenLinks-motie over het stimuleren van sociale woningbouw van 2018! Wel willen we graag weten op welke manier dit hoofdlijnenakkoord bijdraagt aan het realiseren van de Woonagenda. Daarnaast hebben we enkele vragen over de praktische uitvoering. Zo willen graag weten welke categorie woningen precies worden gebouwd, naast de beloofde 30% sociale huur en 20% sociale koop. Wij willen er namelijk op toezien dat de woningbouw voldoet aan de woonbehoefte van onze inwoners. Daarnaast willen wij weten of er in de Pas ook CPO-projecten komen, waarbij groepen toekomstige bewoners samen hun wijkje ontwikkelen. Dit leidt tot een woonomgeving zoals de bewoners die zélf wensen en sociale samenhang in de wijk.

Het college heeft, zoals gebruikelijk, 30 dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden.