De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Daarom heeft de overheid begin 2020 het Schone Lucht Akkoord gesloten met 9 provincies en 47 gemeentes. GroenLinks wil dat de gemeente aan de slag gaat.

De ondertekenaars stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016 en om toe te werken naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof in 2030. Hiervoor nemen de ondertekenaars maatregelen op het gebied van mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook, binnenvaart en havens, landbouw en bewustwording (participatie).

Houtstook levert een bijdrage van 9% aan de luchtvervuiling, maar zeer lokaal, letterlijk onder de rook van houtkachels, wordt dit effect door deskundigen op 40-80% geschat. Hoewel gemeentes weinig handvatten hebben om houtstook terug te dringen, gaan de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord wel aan de slag met houtstook, zoals door het uitvoeren van luchtmetingen in wijken en buurten. Op die manier worden de effecten van houtstook op de luchtkwaliteit in ieder geval duidelijk in kaart gebracht en kan deze informatie voor de landelijke overheid reden zijn om de normen voor uitstoot van houtstook aan te scherpen.

Overbetuwe neemt nu geen deel aan het Schone Lucht Akkoord. Als GroenLinks krijgen we regelmatig klachten over rook door het stoken van hout. GroenLinks zou graag zien dat daar verandering in komt en we ook in onze gemeente werk gaan maken van schone lucht. Daarom vragen we onder andere aan het college of Overbetuwe zich kan aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord en wat het college gedaan heeft, en gaat doen, om de overlast door houtstook te verminderen. Al onze vragen vind je in de bijlage onderaan deze pagina.  We hebben deze vragen schriftelijk ingediend en we verwachten dat het college de vragen binnen de gebruikelijke 30 dagen beantwoordt.