GroenLinks stemt in met huisvestingsverordening

Zolang er een tekort is aan sociale huurwoningen hebben we een huisvestingsverordening nodig. Hierin staat hoe de woningcorporaties in de gemeente om moeten gaan met de toewijzing van de schaarse sociale huurwoningen. GroenLinks heeft in de gemeenteraadsvergadering van 12 november ingestemd met deze huisvestingsverordening.

In de huisvestingsverordening staat ook hoe we omgaan met urgentiegevallen. Door deze urgentiegevallen, hoe terecht ook, worden mensen die al jarenlang op de wachtlijst staan soms gepasseerd en dat voelt voor hen heel onrechtvaardig. GroenLinks vindt dit pijnlijk en begrijpt het gevoel van deze mensen. Bovendien zou dit probleem helemaal niet zou bestaan als er voldoende sociale huurwoningen zouden zijn.

GroenLinks zal zich dan ook de komende jaren blijven inspannen om wel voldoende huurwoningen te realiseren. Zodat de huisvestingsverordening niet meer nodig is en de wachtlijsten zo kort zijn dat mensen er vrede mee hebben als een urgentiegeval nu even voor gaat.