Windmolens in de mist

GroenLinks wil intensivering energietransitie

De regio Arnhem-Nijmegen concludeert: “Energieneutraal in 2050 vergt daarom een versnelling.” en GroenLinks deelt deze ambitie. GroenLinks wil daarom van het college weten hoe zij met de regionale plannen aan de slag gaat en hoe deze conclusie moet worden bezien in het licht van de lokale routekaart in Overbetuwe.

Het lijkt menens te zijn in Nederland. Eindelijk worden we wakker

Afgelopen maandag 28 mei diende het hoger beroep in de Urgenda zaak. In 2015 verloor de Nederlandse staat de rechtszaak en droeg de rechter de staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De uitspraak van het hoger beroep volgt op 9 oktober 2018; een bijzondere datum gezien de tiende Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2018.

In februari gaf het kabinet het startschot aan het klimaatberaad dat, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, moet gaan werken aan een (regionaal) klimaatakkoord. De voorzitter trekt het land in en was afgelopen maandag in Zutphen. Ook de regio Arnhem Nijmegen is zich bewust dat er wat moet gebeuren. Het samenwerkingsverband heeft (naast wonen, mobiliteit en bedrijvigheid) energie als aandachtspunt. In maart presenteerde het een bijgewerkte routekaart energietransitie.

De raadsbrief die het College van B&W daarover schreef aan de raad heeft een heldere conclusie: “Energieneutraal in 2050 vergt daarom een versnelling. Die versnellingsopgave is fors en urgent en vergt een goede regionale samenwerking, duidelijke afspraken en een gezamenlijke marktbenadering.” (pagina 2). GroenLinks herkent deze conclusie. Om doelstellingen te halen is intensivering noodzakelijk. Dat was onze visie, is onze visie en blijft onze visie. Overbetuwe moet daarbij niet wachten tot er regionaal actie wordt ondernomen, maar het beste beentje voor zetten. We vinden het dan ook verontrustend dat in de raadsbrief geen enkel woord wordt gezegd over hoe Overbetuwe de handschoen gaat oppakken. Als de plannen niet concreter worden lopen we al snel achter. Wie had bijvoorbeeld, na alle klimaatprijzen 8 jaar geleden, gedacht dat Lingewaard ons inmiddels voorbij zou streven als het gaat om de innovatieve aanpak? Hun drijvende zonnepark is een voorbeeld voor Europa. In Overbetuwe liggen de plannen voor windmolens op Park 15 al jarenlang te wachten om afgestoft te worden.

Eind 2016 heeft Overbetuwe gekozen voor een scenario met weinig ambitie, wat vastgelegd werd in de Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2017-2020. Tweeënhalf jaar na het besluit in de gemeenteraad (december 2015) is onduidelijk hoe de vlag erbij hangt. Tijd voor GroenLinks om het college over al deze ontwikkelingen vragen te stellen. In de bijlage vindt u de gestelde vragen. Antwoorden worden binnen 30 dagen verwacht.