GroenLinks wil verdere aanscherping dierenwelzijn bij uitbreiding intensieve veeteelt

In de afgelopen raadsvergadering werd gestemd over een aanscherping van de eisen voor uitbreiding van intensieve veeteelt. Voor GroenLinks ging de aanscherping niet ver genoeg. GroenLinks wil dat dierenwelzijn bij uitbreiding áltijd een onderdeel vormt van het gesprek. De raad ging daar niet in mee. GroenLinks stemde, samen met de PvdA daarom tegen het voorstel, dat intensieve veeteelt (onder voorwaarden) nog steeds toe staat.

In 2014 werd er door de provincie Gelderland met de Omgevingsvisie Gelderland een verandering ingezet op het gebied van ruimtelijke ordening. De toelatingsplanologie werd omgeruild voor uitnodigingsplanologie, waarbij het sturen op doelen en kwaliteit centraal kwam te staan. Voor de niet-grondgebonden veehouderij, ook wel intensieve veehouderij genoemd, werd dit concreet gemaakt via het Gelderse Plussenbeleid dat in 2017 door de Provinciale Staten werd vastgesteld. Hierdoor mocht de intensieve veehouderij zich onder voorwaarden ontwikkelen. Door deze voorwaarden werd het mogelijk om van de intensieve veehouderijbedrijven meer kwaliteit te eisen. Dit moest dan gaan in dialoog met de omgeving en het extra investeren in passende grondgebonden of technische maatregelen bij een gebied. Het bedrijf moet daarom altijd eerst in dialoog gaan met de omgeving en moet daarna kiezen uit 3 maatregelen; landschapsverbetering, dierenwelzijn of milieutechnische (duurzame) verbetering.

Eens in de vijf jaar is het voor een intensieve veehouderijbedrijf ook mogelijk om zich met 500 m2 uit te breiden. Hier is dan geen plussenbeleid voor nodig. Om het voor de intensieve veehouderij wat moeilijker te maken en toch kwaliteitsverbetering voor elkaar te krijgen wil de gemeente nu het Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid invoeren. Hierdoor moet een intensieve veehouderijbedrijf nu ook bij de uitbreiding van 500 m2 aan de voorwaarden van het plussenbeleid voldoen.

GroenLinks is en blijft tegen de intensieve veehouderij. Daar wij toch ook wel verbeteringen zagen in het voorstel ten opzichte van het huidige beleid wilden wij wel voorstemmen, maar onder een voorwaarde. De voorwaarde dat dierenwelzijn niet meer onderdeel zou worden van de keuze uit de drie extra maatregelen, maar als vaststaande maatregel naast het in dialoog gaan met de omgeving. Waarna de ondernemer daarna nog de keuze zou hebben uit landschaps- of duurzame verbetering.

Dit heeft GroenLinks in de voorronde duidelijk proberen te maken, maar dit ging er bij de andere partijen niet in. Ze vonden dat er door het plussenbeleid uiteindelijk al genoeg aan dierenwelzijn werd gedaan of dat het nieuwe beleid vanuit de provincie al ver genoeg gaat. Voor GroenLinks gaat dit niet ver genoeg.

Het amendement waarom dierenwelzijn een vaststaande maatregel moest worden werd in de voorronde door ons daardoor uiteindelijk ingetrokken, omdat we met dit amendement dan alleen zouden komen te staan, en zijn we voor een besluitstuk (de partijen moeten dan voor of tegen stemmen) gegaan.

In de raad hebben wij tegen gestemd. De PvdA stemde ook tegen, omdat zij ook tegen het uitbreiden van de intensieve veehouderij zijn. De andere partijen stemden voor. Hierdoor is het nieuwe Plussenbeleid en Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid intensieve veehouderij aangenomen.