We leven in Nederland dicht op elkaar en daardoor is de publieke buitenruimte schaars. Teveel functies moeten in die schaarse buitenruimte hun plek krijgen: groen, spelen, recreatie, vervoer. Momenteel wordt die schaarse buitenruimte voor 70% opgeofferd aan parkeerruimte en snel doorstromen voor auto's, ten koste van buurtbewoners die willen genieten van hun directe leefomgeving en kinderen die veilig willen kunnen spelen.

Zeker tijdens de COVID-19 crisis merken we dit, omdat we veel meer zijn aangewezen op onze directe woonomgeving. Veel mensen hebben ontdekt hoe belangrijk een veilige, sociale, groene en toegankelijke woonomgeving is. Voor jong en oud, gezond en kwetsbaar. Voor een ommetje, een boodschap en als plek om te sporten en te bewegen. We ervaren door het coronavirus het belang van sociale ontmoeting in de openbare ruimte. GroenLinks wil daarom een publieke ruimte en de juiste voorzieningen die hiertoe uitnodigen, voor iedereen. Een gezonde fysieke leefomgeving waarin ruimte is om te sporten, te ontspannen en elkaar veilig te ontmoeten. Hiervoor is het nodig dat auto's wat minder ruimte krijgen.

Het gebruik van de openbare ruimte in Overbetuwe is vastgelegd in het nieuwe Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, dat de gemeenteraad op 23 februari besprak. Dit document legt vast wat er in de gemeente gaat gebeuren in de openbare ruimte; dat zijn alle wegen, het groen, het straatmeubilair, de bruggen, viaducten en tunnels en het water die voor iedereen toegankelijk zijn.

GroenLinks wilde graag dat er in dit plan extra aandacht komt voor groen, gezondheid en veilig spel. We dienden daarom een amendement in. Hierin stelden wij voor om bij de herinrichting van wijken en bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken veel meer ruimte te scheppen voor groen, gezondheid en veilig spel. Delen van wijken moeten autoluw worden met veel groene ruimte voor spelen en recreatie. Parkeerplaatsen kunnen geclusterd worden, op maximaal 150 meter van woningen. Natuurlijk maken we daarbij een uitzondering voor minder valide mensen.

Helaas hield de coalitie van CDA, VVD en GBO, versterkt met zelfbenoemde lokale vroem-partij BOB het amendement tegen. Gelukkig erkent de wethouder wel het belang van autoluwe wijken. GroenLinks zal het college aan het voornemen houden om meer ruimte te bieden aan groen en wandelen en minder aan parkeren, zoals een meerderheid van de inwoners van Overbetuwe wil.