Logo GroenLinks Overbetuwe

Grootste winnaar verkiezingen buiten spel

Politiek is een snel spel. Gisteravond, na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, zagen wij de onderhandelaars van CDA, GBO en VVD met elkaar in gesprek in de werkkamer van Jan van Baal. Nog geen uur later bereikte ons het persbericht waarin werd aangekondigd dat CDA, GBO en VVD besprekingen starten om met elkaar te komen tot een coalitie.

GroenLinks Overbetuwe is bijzonder verheugd dat deze drie fracties zeggen te hechten aan nadrukkelijker aandacht voor transparantie en duurzaamheid. Dit blijkt alleen niet uit hun handelswijze tijdens de gesprekken in de afgelopen week.

Wij zijn de derde partij van Overbetuwe. In de gesprekken met het CDA hebben wij geen breekpunten benoemd, omdat deze er volgens ons niet waren. Alle partijen, met uitzondering van het CDA, hebben gezegd dat zij een externe, onafhankelijke informateur wilden om zo te komen tot een werkelijk breed gedragen coalitie. Blijkbaar is het voor sommige partijen toch aantrekkelijker om het snel onderling te regelen. Het houden en verkrijgen van macht lijken belangrijke drijfveren.

De samenwerking tussen CDA, GBO en VVD is voor ons in het licht van alle gesprekken in de afgelopen week niet te begrijpen. Transparantie in dat proces had deze 3 partijen gesierd. Voor GroenLinks Overbetuwe is transparantie niet alleen iets wat je zegt, maar juist iets wat je doet. Dat geldt duidelijk niet voor iedereen. Ons vertrouwen in een open en eerlijk proces is hiermee ernstig geschaad.

Wij kijken verwachtingsvol naar de inhoud van het raadsakkoord. Of toch een coalitieakkoord? Ook daarover is in de afgelopen week veel gesproken en meerdere partijen gaven aan achter een raadsakkoord te staan. We gaan zien hoe dat vorm krijgt met deze partijen aan het, voorlopige, roer.

Ongeacht de uitkomst van deze besprekingen houden wij de komende 4 jaar vast aan onze idealen: eerlijk delen, menselijke zorg, een duurzame toekomst en transparantie. Deze idealen hebben wij de afgelopen jaren uitgedragen en zijn door de kiezers beloond met 4 zetels. Onze boodschap verandert niet!