Spandoek in gemeentehuis Elst
Spandoek in gemeentehuis Elst

Hart van Heteren: CDA en D66 laten inwoners in de kou staan

In Heteren moet een nieuw winkelhart komen, maar de projectontwikkelaar wil minder winkels en meer woningen omdat dit meer geld opbrengt. Dit is een bedreiging voor de leefbaarheid in het dorp en daarom nam GroenLinks het initiatief hierover een hoorzitting te organiseren. Samen met de gehele oppositie dienden wij een motie in. Coalitiepartijen CDA en D66 gaven echter geen krimp en gaven de projectontwikkelaar de ruimte om winkels te schrappen.

Eind december 2017 stuurden 9 maatschappelijke organisaties uit Heteren twee brandbrieven naar de gemeente waarin zij hun zorgen uitspraken over de ontstane situatie. De gemeente heeft meer dan 10 jaar geleden besloten dat in het nieuwe centrumplan voor Heteren veel ruimte moet zijn voor winkelvoorzieningen, die beweging en ontmoeting in de kern van het dorp teweeg moeten brengen. Maar volgens projectontwikkelaar Artica Vastgoedontwikkeling is er weinig interesse in de winkelruimtes. Daarom heeft het College van B&W in maart 2017 geheime afspraken met de ontwikkelaar gemaakt om een deel van de ruimte voor winkels om te zetten in woningen. Deze geheime afspraken kwamen tijdens de hoorzitting op 6 februari 2018 als een aap uit de mouw. GroenLinks is ontsteld dat verantwoordelijk wethouder Jan van Baal de Heterense bevolking hierover bijna een jaar lang in het ongewisse heeft gelaten.

Volgens de maatschappelijke organisaties zijn deze afspraken de doodsteek voor het kloppende hart dat de Heterense gemeenschap voor ogen heeft. Frappant detail is dat de Dorpsraad Heteren het afgelopen jaar juist veel ondernemers heeft weten te interesseren om zich in het nieuwe dorpshart te gaan vestigen. Deze ondernemers geven aan dat ze worden afgeschrikt door de te hoge huurprijzen. Verder drong volgens de maatschappelijke organisaties de projectontwikkelaar bij een maatschappelijke ondernemer, die interesse had voor een grote ruimte in het hart, aan om uit te wijken naar andere ontwikkelgronden buiten het dorpsplein.

De motie die de gehele oppositie (GroenLinks, PvdA, CU, VVD, GBO en BBO) indiende, verplichtte het College van B&W om de projectontwikkelaar te houden aan de oude afspraken (op de begane grond winkels en geen woningen). Verder maakte deze motie in het nieuwe dorpshart naast winkels ook ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast wilde de gehele oppositie dat er een stichting wordt gevormd met daarin bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit het dorp, de ondernemers, de projectontwikkelaar en de gemeente, die de winkelruimte gaat beheren en verhuren. Dit wordt al toegepast in andere dorpen in Nederland en is daar een succes.

Collegepartijen CDA en D66 dienden een soortgelijke motie in, maar gaven daarin de ruimte om toch winkels te schrappen ten gunste van woningen. Dit is voor de oppositie onbespreekbaar. Omdat CDA en D66 een raadsmeerderheid hebben werd hun motie aangenomen en sneuvelde die van de oppositie.

GroenLinks zal zich tijdens en na de verkiezingen hard maken voor een kloppend hart van Heteren mét winkels en hoopt dat een nieuwe raad en een nieuw college tot inkeer zullen komen en het besluit zullen wijzigen.

Zie hieronder voor de brieven van de maatschappelijke organisaties, de reactie van het College, de aanvraag voor de hoorzitting en de motie.