Voormalig gemeentehuis Heteren

Hart van Heteren: College laat oren hangen naar projectontwikkelaar

In Heteren moet een nieuw winkelhart komen, maar de projectontwikkelaar wil minder winkels en meer woningen omdat dit meer geld opbrengt. Dit is een bedreiging voor de leefbaarheid in het dorp en daarom vraagt GroenLinks samen met andere partijen hierover een hoorzitting aan en dienen zij een motie in.

Eind december 2017 stuurden 9 maatschappelijke organisaties uit Heteren een brandbrief naar de gemeente waarin zij hun zorgen uitspraken over de ontstane situatie. De gemeente heeft meer dan 10 jaar geleden besloten dat in het nieuwe centrumplan voor Heteren veel ruimte moet zijn voor winkelvoorzieningen, die beweging en ontmoeting in de kern van het dorp teweeg moeten brengen. Maar volgens projectontwikkelaar Artica Vastgoedontwikkeling is er weinig interesse in de winkelruimtes. Daarom heeft de ontwikkelaar bij de gemeente aangedrongen een deel van de ruimte voor winkels om te zetten in woningen. Het College en verantwoordelijk wethouder Wijnte Hol (CDA) willen de projectontwikkelaar hierin tegemoetkomen.

Volgens de maatschappelijke organisaties is dit de doodsteek voor het kloppende hart dat de Heterense gemeenschap voor ogen heeft. Frappant detail is dat de Dorpsraad Heteren het afgelopen jaar juist veel ondernemers heeft weten te interesseren om zich in het nieuwe dorpshart te gaan vestigen (zie het aanvullend schrijven van de organisaties). Onlangs drong de projectontwikkelaar bij een maatschappelijke ondernemer, die interesse had voor een grote ruimte in het hart, aan om uit te wijken naar andere ontwikkelgronden buiten het dorpsplein. Voor de maatschappelijke organisaties een duidelijk teken dat de projectontwikkelaar aanstuurt op het aantonen van gebrek aan interesse bij ondernemers om zich in het nieuwe dorpshart te vestigen. Ook lijkt de projectontwikkelaar niet gemotiveerd om te komen tot een invulling van de rand van het nieuwe plein, anders dan met woningen.

Alle reden voor GroenLinks Overbetuwe om samen met BBO, PvdA, GBO en CU op de politieke avond van 6 februari een hoorzitting aan te vragen met alle betrokkenen. Ook hebben deze partijen een motie ingediend. Deze motie heeft tot doel de projectontwikkelaar te bewegen zich aan de gemaakte afspraken te houden en om in het nieuwe dorpshart naast winkels ook ruimte te maken voor maatschappelijke voorzieningen.

Zie hieronder voor de brieven van de maatschappelijke organisaties, de reactie van het College, de aanvraag voor de hoorzitting en de motie.