Er wordt al 10 jaar over gepraat, maar na een motie van GroenLinks komt hij er toch echt: het fietspad langs de Linge!

Het is een lang gekoesterde wens van fietsers in Overbetuwe: een fietspad langs de Linge tussen Zetten en Elst. De Weteringsewal is namelijk erg gevaarlijk voor fietsers en ook de alternatieven zijn weinig aantrekkelijk: omfietsen via Heteren of Valburg, terwijl dit ook niet echt aantrekkelijke, veilige fietsroutes zijn. GroenLinks heeft daarom de afgelopen jaren talloze keren zowel in de gemeenteraad en als daarbuiten gepleit voor een veilige fietsroute van Oost naar West en nu vindt zij eindelijk gehoor.

Het fietspad is opgenomen in het coalitieakkoord van CDA, GBO en VVD. Maar omdat dit nog wat vrijblijvend was, koos GroenLinks ervoor om tijdens de behandeling van de Kadernota 2019 met een motie voor te stellen om de voorbereiding in 2019 te starten en in de begroting 2020 geld vrij te maken om het fietspad daadwerkelijk aan te leggen.De motie werd door de gehele gemeenteraad omarmd. 

Met het fietspad komt er nu niet alleen voor recreanten mogelijkheid om te genieten van een prachtig stukje Overbetuwe. Ook het duurzame woonwerkverkeer tussen het Westen van de gemeente en Elst, Arnhem en Nijmegen krijgt met deze directe, veilige en comfortabele route een flinke impuls!

Het fietspad moet aansluiten op het al aangelegde fietspad tussen het RijnWaalpad en Doornenburg. Met het nieuwe fietspad tussen Elst en Zetten wordt het mogelijk om langs de Linge van Kasteel Doornenburg tot kasteel Hemmen te fietsen. GroenLinks heeft alvast een naam: het Kastelenpad.