Handen samen

Jongeren krijgen een stem in Overbetuwe

Op initiatief van GroenLinks en GBO komt er een inspraak/adviesorgaan voor jongeren.

Tijdens de bespreking van de speel- en jongerenvoorzieningen in onze gemeente bleek dat Overbetuwe nauwelijks een beeld heeft van de voorzieningen waaraan jongeren van 12 tot 23 jaar behoefte hebben. Daarom heeft GroenLinks samen met GBO in de raad van 9 januari 2018 een motie ingebracht voor de invoering van een advies/inspraakorgaan voor jongeren. Dit orgaan gaat het College gevraagd en ongevraagd advies geven en wordt betrokken bij besluiten die jongeren raken, zoals jongerenontmoetingsplaatsen, speeltuinen en veilige fietsroutes.

Naast het instellen van advies/inspraakorgaan voor jongeren hebben we in de motie geregeld dat kleine speeltuintjes niet meer vervangen worden door enkele grote en dat jongerenwerkers weer de straat op kunnen om in contact te treden met jongeren. Door bezuinigingen konden de jongerenwerkers alleen nog maar optreden als er problemen waren.

GroenLinks is er trots op dat de motie door de gehele gemeenteraad is omarmd en jongeren nu een duidelijke stem krijgen in de politiek.