De titel van het coalitieprogramma is ‘Samen aan zet!’ Dit programma is mede door GroenLinks geschreven en daar staan we dus achter. Het gaat om wat we doen, maar ook om hoe we het doen. In elk geval doen we het samen.

Wij zien zeker punten uit ons verkiezingsprogramma terug in deze Kadernota, maar het kan nog beter. Zo willen wij niet alleen aandacht voor klimaatadaptatie, maar vooral ook voor het voorkomen dat het klimaat verder verandert.

De voorpret van het verhuizen naar een nieuwe woning gunnen we alle woningzoekenden. Passende woningen zijn niet zomaar gebouwd. Werk samen met bestaande en nieuwe inwoners en geef ze de ruimte. Let daarbij ook op een veilige verkeerssituatie.

‘Samen aan zet’ betekent voor GroenLinks een goede samenwerking tussen raad en college, maar vooral ook tussen gemeente en inwoners. Onze inwoners staan centraal. Als het zelf even niet lukt, kunnen inwoners bij de gemeente terecht. Geen ‘van het kastje naar de muur’-situaties, maar 1 keer je verhaal doen en dan gewoon goed geholpen worden.

Samen aan iets werken betekent ook dat je vertrouwen in elkaar moet hebben. GroenLinks heeft vertrouwen in de samenwerking met de raad en het college. Mocht dat nodig zijn, dan sturen we bij. Want we doen het samen!