Klimaatadaptatie is een thema dat op veel onderwerpen invloed heeft, van watermanagement tot wonen en mobiliteit. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met periodes van extreme droogte of juist stevige hoosbuien? Hoe voorkomen we hittestress in de gebouwde omgeving? Om antwoord te geven op dergelijke vragen moet je nadenken over oplossingen in verschillende richtingen. Ook moet beleid op meerdere onderwerpen aangepast worden.

Het groenbeleid is daar een voorbeeld van omdat je met meer groen en minder steen hittestress en wateroverlast kunt verminderen. De motie ‘’Klimaatadaptatie en groenbeleid: tijd voor actie’’ die tijdens de begrotingsbehandeling werd besproken riep op om op korte termijn met concrete klimaatadaptieve maatregelen te komen. Specifiek binnen het nieuwe rioleringsplan, waaraan reeds gewerkt wordt, en het groenbeleid van Overbetuwe. Uiteindelijke resultaat is dan dat er begin 2023 een groenvisie met uitvoeringsagenda ligt. Heel concreet dus; niet alleen een visie maar ook bijbehorende aanpak om werk te maken van klimaatadaptatie. Deze motie van BOB, PvdA en D66 hebben we als GroenLinks dus van harte ondersteund. Dat deden we ook met de motie Steenbreek van de ChristenUnie. Eindelijk sluiten we ons aan bij Stichting Steenbreek om ook via dit netwerk aan de slag te gaan met een groenere, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.