In de aanloop naar de raadsvergadering gaven verschillende partijen aan dat het terugdraaien van de bezuiniging dan wel een doel gekoppeld moest worden. Wij stelden daarom in ons amendement voor om een duurzaamheidsfonds in te stellen waar inwoners, bedrijven en verenigingen met innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid gebruik van kunnen maken. En dat fonds onderdeel te laten zijn van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

Die concrete invulling ging een aantal partijen echter weer net te ver. Tegelijkertijd constateerden we dat de meeste partijen inmiddels wel inzagen dat bezuinigen op duurzaamheid op de langere termijn alleen maar nadelige effecten zou opleveren. De wethouder gaf in zijn reactie op ons amendement aan dat hij binnenkort met een bijgewerkte versie van het duurzaamheidsbeleid zou komen en dat onze oproep om een tandje extra bij te zetten door hem van harte ondersteund werd. Wat hem betreft zou dat in de vorm van het door ons voorgestelde stimuleringsfonds kunnen, maar hij hield ook andere opties graag open.

Uiteindelijk kon de gehele gemeenteraad zich vinden in het terugdraaien van de bezuiniging en werd het instellen van een stimuleringsfonds alleen als een suggestie meegegeven aan de wethouder. Met die kleine aanpassing van ons amendement kunnen we goed leven. Het ging GroenLinks erom dat dat we als gemeente niet bezuinigen op duurzaamheid. We zien dan ook met belangstelling uit naar de bespreking van de bijgewerkte versie van het beleid. Of beter gezegd de routekaart duurzaamheid zoals de wethouder dat in altijd onnavolgbaar ambtenarenjargon noemt.