Sinds bekend werd dat deze leerlingen op de Mozartstraat les zouden krijgen, bestonden er zorgen over de verkeersveiligheid van die route. Er zijn ook al verschillende maatregelen genomen, zoals extra waarschuwingsborden en langer groen bij de verkeerslichten op de kruising met de Rijksweg-Noord.

Er is overlegd met onder andere de scholen, het wijkplatform Elst-Oost en de Fietsersbond. Naast de al genomen maatregelen worden er voor de zomer van 2023 nog extra maatregelen toegepast om de veiligheid te vergroten. Zo zullen extra markeringen en borden worden geplaatst, er komt een drempel op de busbaan (Regenboog, kruising Dauw) en de scholen krijgen een extra verkeersveiligheidscursus van VVN aangeboden. Daarnaast wordt bekeken of de Dauw mogelijk een fietsstraat wordt. Daarbij zijn fietsers de hoofdgebruikers en auto’s te gast. Dit alles past bij de ambities van GroenLinks en de andere coalitiepartijen om langzaam verkeer veilig de ruimte te geven.

Lees hier het hele stuk.