De jeugdzorg zou veel eenvoudiger georganiseerd kunnen worden dan wat nu het geval is. Dat is waar de uitvoerende professionals in de jeugdhulpverlening naar snakken. Terug naar de bedoeling. Gemeentelijk beleid dat in dienst staat van een goede uitvoering. Beleid wat professionals de gelegenheid geeft vanuit hun menselijk hart te kunnen werken en niet alleen in dienst van procedures, formats en bureaucratische regeltjes. Een systeem wat hun werk ondersteunt en niet in de weg zit.

Als GroenLinks blijven we hier een rol in spelen. Niet alleen bezuinigingen zijn een probleem maar ook de ontwikkelingen in de jeugdzorg als gevolg van beleid wat gemaakt is ver van de grimmige praktijk waar uitvoerende professionals dagelijks mee geconfronteerd worden. En dit gegeven is alleen maar erger geworden sinds de decentralisaties.

Lokale politici dienen daar verantwoording in te nemen. Gecertificeerde jeugdzorgprofessionals zijn goed opgeleid en aangesloten bij een kwaliteitsregister wat een hoge mate van professionele autonomie vereist.  Zij lopen echter keer op keer vast op het ten uitvoer brengen van hun eigen professionaliteit. Het is hoognodig het gesprek met hen hierover aan te gaan alvorens beleidsregels in te voeren. Professionals zullen zich dan meer bewust worden van de achterliggende gedachten van beleid. En de beleidsambtenaren zullen zich meer gaan richten op de uitvoerbaarheid daarvan.

Het vraagt om een cultuuromslag. Deze is niet eenvoudig gebleken maar het is niet onmogelijk. De positieve impact ervan zal enorm zijn. De gemeenteraad kan en moet daar een bijdrage aan gaan leveren!

De afgelopen periode heb ik veel blijken van waardering mogen ontvangen voor mijn baanbrekend werk op dit gebied. Ik durf hier de conclusie uit te trekken dat het zeker niet voor niks is geweest. Ik dank iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt.