MeedenkMiddag groot succes

Op zondag 29 oktober organiseerde GroenLinks een MeedenkMiddag. Wij gingen met inwoners van Overbetuwe in gesprek over wat er goed gaat en wat er beter kan, met name op de gebieden Groen, Sociaal en Open. Iedereen die daar iets over wilde delen was welkom.

Op onze oproep werd door veel mensen gereageerd; de opkomst was groter dan wij hadden verwacht! De ideeën die naar voren kwamen deden ons goed. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn de hoogte van de OZB afhankelijk te maken van het energielabel van je huis? Kan er in Elst een elektrisch pendelbusje komen vanaf de parkeergarage bij het station naar de Dorpsstraat? En hoewel gesteld werd dat de communicatie vanuit de gemeente beter kan, was er ook een compliment voor de bereikbaarheid van de raadsleden, leuk!

We hebben al met al veel geleerd en inspiratie opgedaan. De volgende stap was het uitwerken van de ideeën die we meegekregen hebben, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Sommige ideeën waren zo bruikbaar dat we ze rechtstreeks in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen! Andere ideeën waren wat te concreet en hebben we wat veralgemeniseerd of gebruiken we om uit te leggen wat ons verkiezingsprogramma in de praktijk betekent. Wilt u alle ideeën nog eens teruglezen, onder aan de pagina staat een overzicht onder MEER LEZEN.

Tenslotte willen we iedereen die bij de MeedenkMiddag aanwezig was nogmaals bedanken. Het was fijn om te merken dat zoveel mensen open staan voor de gemeentepolitiek en hun steentje willen bijdragen!

Kon je er niet bij zijn en wil je toch graag je ideeën met ons delen? Kom dan op vrijdag 24 november naar Heteren voor GroenLinks OB op tournee! Meer informatie hierover vind je in de agenda.