Op 29 mei heb ik deelgenomen aan een (uiteraard digitale) vergadering over het thema sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Aanwezig waren een aantal afgevaardigden van de PvdA en het landelijk zorgnetwerk van GroenLinks. Tijdens die vergadering is besloten om een apart netwerk te vormen wat zich als doel stelt dat binnen en buiten deze partijen meer aandacht komt voor dit onderwerp. We willen dat het zichtbaarder wordt hoeveel de sociaaleconomische omstandigheden van mensen invloed hebben op hun gezondheid.

Zo zien we dat meer kinderen van ouders met lagere inkomens te maken hebben met overgewicht. Niet zo verwonderlijk zolang we voor gezonde producten meer moeten betalen dan voor fastfood en snoepgoed. Ook zien we dat door de huidige inkomensonafhankelijke zorgkosten het aantal zorgmijders onder de lagere inkomensgroepen is gestegen. Daarom willen we dat de eigen bijdrage voor zorg (weer) inkomensafhankelijk wordt.

We willen ook dat de overheid landelijk en lokaal meer inzet op toegankelijke educatie en preventie voor mensen met lagere inkomens groepen. En we vinden dat woonwijken met goedkopere woningen net zo groen, gezond en verkeersveilig moeten zijn dan de duurdere wijken. Dit zijn een aantal facetten waar we mee aan de slag gaan. Er is over dit thema nog zo veel meer te zeggen….

De fracties van PvdA en Groenlinks Overbetuwe hebben besloten op dit thema intensief samen te gaan werken. Heb je ideeën over dit onderwerp en wil je graag meedenken? Stuur een mail naar onze fractiemedewerker via brigitta.nijssen@groenlinksoverbetuwe.nl dan zorgt zij dat we je idee meenemen of dat je een keer mee kan praten in de werkgroep sociaal.