Tijdens de behandeling van de Kadernota op 2 juli diende GroenLinks een motie in over bomen. GroenLinks vindt dat de gemeente te snel kiest voor kap. Voor GroenLinks zijn alle bomen van waarde, vanwege hun verkoelende werking, CO2-opname, verfraaiing van het landschap en hun belang voor dieren.

In het afgelopen jaar hebben we in de raad diverse keren gesproken over bomen. Het ging hierbij om de kap van vele eiken aan de Kerklaan en Zesmorgen in Heteren en vorige week over de voorgenomen kan van 55 bomen op de Vriezenenck in Elst. Genoeg redenen om te vragen het huidige beleid waarbij kap eenvoudig te realiseren valt nader te bekijken.

Na een discussie voor de raadsvergadering en overleg tijdens de schorsingen zijn we gekomen tot de motie die hieronder is opgenomen. Alle partijen in de raad, met uitzondering van Gemeentebelangen Overbetuwe, hebben onze motie ondersteund. We zijn blij dat dit onderwerp nu wordt opgepakt en kijken uit naar de resultaten van de evaluatie.