Op dinsdag 4 februari diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en CDA een motie in om minister De Jonge te vragen om meer geld voor het sociale domein. Er is namelijk een landelijke meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling gekomen. De meldcode is succesvol en leidt tot meer meldingen en advies, alleen is er niet meer geld beschikbaar gekomen om de hierop aangepaste begroting van Veiligheid Thuis te kunnen betalen.

 

Daarnaast is er sinds 1 januari 2020 een vast tarief voor eigen bijdragen aan WMO-voorzieningen, waar het eerst een inkomensafhankelijk tarief was. Dit nieuwe vaste tarief heeft een aanzuigende werking op mensen uit de hogere inkomensklassen en gaat de gemeente dus veel geld kosten.

Overbetuwe stevent al af op een aanzienlijk tekort op de begroting voor het sociaal domein, net als vele andere gemeenten, maar door deze meldcode en het abonnementstarief loopt het tekort nog sneller op. Er moet geld bij; er is een grens aan hoeveel we kunnen bezuinigen.

De indieners van de motie vragen ook aan de minister om beter te checken of de gemeentes wel uitkomen met de middelen die het Rijk voor het sociale domein beschikbaar stelt.

In de gemeente Renkum is al eerder een dergelijke motie aangenomen, en Renkum heeft andere gemeenteraden opgeroepen om hetzelfde te doen. De motie is in gemeenteraad Overbetuwe met algemene stemmen aangenomen.