Dankzij deze motie moet het college nu aan de slag met echte banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De door GroenLinks geïnitieerde motie om het college op te roepen een impuls te geven aan de banenafspraak is door de voltallige raad ondersteund. Hiermee krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de aandacht die ze verdienen.

De volgende stap is dat het college aan de slag moet. Er zijn landelijke afspraken gemaakt die vertaald moeten worden naar de situatie in Overbetuwe. GroenLinks vindt eerlijke kansen voor iedereen heel belangrijk. Daarom moeten niet alleen voldoen aan de landelijke afspraken, maar willen we dat Overbetuwe op dit onderwerp een voorbeeld wordt voor andere gemeenten in ons land.