Tijdens de behandeling van de Begroting 2019 werden diverse moties en amendementen ingediend. Eén van onze moties ging over OV-fietsen op de stations Zetten-Andelst en Elst.

Op station Elst zijn al OV-fietsen beschikbaar, maar deze zijn vaak allemaal in gebruik. Op station Zetten-Andelst zijn nog helemaal geen OV-fietsen. GroenLinks vindt het belangrijk dat het autogebruik vermindert. Daarvoor moet het openbaar vervoer een serieus alternatief zijn. Vaak is het laatste stukje tussen het uitstapstation en de bestemming lastig te overbruggen, waardoor mensen toch kiezen voor de auto. OV-fietsen helpen dit probleem op te lossen, omdat de fiets vaak ideaal is voor het laatste stukje tussen station en eindbestemming.

Gelukkig waren alle partijen dit met ons eens. De gemeenteraad heeft het College unaniem verzocht in gesprek te gaan met Arriva en NS om te zorgen voor meer OV-fietsen op station Elst en het plaatsen van OV-fietsen op station Zetten-Andelst. Mogelijk dat financiering via de provincie verkregen kan worden. Zo niet, dan zal de Raad moeten oordelen over de inzet van extra middelen. De gesprekken moeten leiden tot concrete resultaten vóór 1 mei 2019.

Wij rekenen erop dat bezoekers per trein volgend voorjaar makkelijker op de fiets door onze prachtige gemeente naar hun eindbestemming kunnen reizen.